Forrige kurs MS Project: Planlegging og oppfølging av prosjekter
Neste kurs Regeloppdatering 2019

Strategi, forretningsutvikling og vekst - hva kreves av styret?

Kursets formål er å gi deltakerne et mest mulig helhetlig utgangspunkt for strategisk arbeid og forretningsutvikling på styrenivå. Kurset skal gi nye tanker og impulser om forretningsutvikling generelt, og i tillegg bidra til å gi deltakerne et bedre grunnlag for systematisk arbeid med å videreutvikle eget selskap. 


Kursinnhold


Det legges opp til en refleksjons- og idedag med variert innhold, med blant annet virkelighetsoppfatning og strategisk ledelse som stikkord. 

Del 1 - Hvem og hva er vi? 
Hvilken styreform representerer vi? Har vi "tanket" opp styret med riktig kompetanse for den oppgaven vi står ovenfor? Har alle i styret forståelse for de arbeidsoppgaver som påligger et styre?

Del 2 - Hvor er vi?
Ståsted for virksomheten. Nåverdi for virksomheten. Analysemodeller, metoder og verktøy for å få et mest mulig realistisk utgangspunkt for videre forretningsutvikling. Med andre ord, mest mulig realistisk og korrekt bilde av nåsituasjonen; Bedriftsanalyse, Kundeanalyse, Medarbeideranalyse, SWOT-analyse, Due dilligence.

Del 3 - Hvor skal vi?
Visjon, forretningside og mål. Hvilket potensiale har bedriften. Hvilke måltall er vesentlige. Hva skal selskapet være verdt om x antall år. Hvilke avkastningsforventninger har eierne. 

Del 4 - Hvordan komme dit vi vil?
Strategisk ledelse i forandringens tidsalder. Strategiske valg. Strategiplan og strategisk arbeid. Det verdiskapende styret. Målstyrt ledelse på veien dit man skal. Forretningsforståelse, ulike forretningsmodeller med flerdimensjonell effekt og baktanke. Forretningsplan med tiltak, ressurser, innsatsfaktorer, delmål og tidsrammer for å styre dit man skal. 

Del 5 - Er vi på rett vei?
Når vi legger en plan for fremtiden, er det viktig å sjekke om vi er på rett vei og om vi gjør de riktige valgene. Målekriteriene vi legger opp til for å innfri forventningene, hvem eier disse?

Påmelding

Dato:
18.09.2019 09:00 - 15:00 iCalEksporter til iCal
Plasser:
25
Ledig:
23
Kurssted:
Medvind Næringshage, Ølensvåg
Kursholder:
Jan Christian Bernhardt, Styreforeningen
Kurskode:
1568
Løpende påmelding frem til kursstart, bindene fra 04.09.19. Ved avmelding etter denne dato vil full kursavgift faktureres.

Pris

Maks pris 3 500 ,- pr.p.

Totalkostnaden blir fordelt på antall deltagere. Minimum antall deltakere for gjennomføring er 10.

  • • Bedrifter i Vindafjord kommune betaler 65% egenandel.

  • • Medlemsbedrifter i VAF betaler 40 % egenandel.

  • • Målbedrifter i Medvind Næringshage betaler 40 % egenandel av kurskostnaden.

  • • Bedrifter i Etne som er medlem i Fikse Næringsutvikling betaler 90 % egenandel av kurskostnaden.

Tidspunkter

Onsdag 18. september kl. 09:00 - 15:00

Praktisk informasjon

Kurset holdes i Medvind Næringshage, Ølensvåg.
Parkering langs hovedvei, langs kaien eller bak bygget. NB! Kiwi sine parkeringsplasser må ikke benyttes.
Prisen inkluderer kaffe/te, forfriskninger og lunsj.

Kontaktperson

Spørsmål angående kurset? Send e-post til
post@arbeidsgiverforum.no


Skriv ut

Registrer din påmelding

Fornavn:
Etternavn:
E-post:
Antall plasser:
Tilleggsinformasjon:
x