Forrige kurs Etterutdanning yrkessjåfører - godstransport
Neste kurs Småbedriftsskulen

Praktisk skatte og regnskapskurs

 • På Skattebetalerforeningens årlige skatte- og regnskapskurs gjennomgår vi nyheter innen skatt/avgift og bokføring/regnskap/revisjon for 2018 og 2019.

 • Oppdateringstimer:

 • Regnskapsførere: 4 timer skatte- og avgiftsrett, 1 time finansregnskap, 1 time bokføring, 1 time rettslære

 • Revisorer: 4 timer skatterett, 2 timer regnskap, 1 time annet

 • Advokater: 7 timer oppdatering  Kurset gir en fullstendig gjennomgang av nye regler, satser og endringer. 
  Vi ser blant annet på: 

  - Aktuelle endringer i skattereglene og -satsene for 2018 og 2019
  - Skatteplikt/ innrapportering av personalrabatter/naturalytelser – store endringer fra 2019.
  - Endringer og nyheter i regnskapslovgivningen
  - Nytt om bokføring, herunder innføring av SAF-T
  - Status utvikling av regnskapslov/regnskapsstandarder
  - Kravene til kassasystemer – praktisk vinkling
  - Aksjeloven § 3-8 – fortsatt like aktuelt – praktiske eksempler og fremgangsmåte
  - Nyheter i aksjeloven
  - Dommer og utvalgte problemstillinger siste år

  Vi har også fått plass til et spesialtema på mva-området:
  - Kostnader som skal deles på flere virksomheter – får alle fradrag for mva? Skal kostnadene viderefaktureres som utlegg eller omsetning?
  - Tilskudd– når er det omsetning? Påvirker tilskudd fordelingsnøkkelen ved forholdsmessig fradrag?

  De konkrete temaene kommer for øvrig til etter hvert som nye regler foreslås og vedtas. Målet med kurset er å gjennomgå de mest matnyttige nyhetene for 2018 og 2019.


  Kurset er vinklet mot små og mellomstore bedrifter, med utstrakt bruk av praktiske eksempler knyttet til din arbeidshverdag som regnskapsfører, revisor, advokat eller rådgiver.


  Det er ikke mulig å melde seg på kurset lenger. Ta kontakt for mer info.
  Påmelding

  Kurskode:
  1536
  Kurs dato:
  07.12.2018 08:00 - 16:00 iCalEksporter til iCal
  Antall deltakere:
  29
  Ledig:
  0
  Kurs sted:
  Ølen Vgs
  Kursholder:
  Skattebetalerforeningen

  Tidspunkter

  Fredag 7. desember kl. 8-16

  Praktisk informasjon

  Kurset holdes på Ølen VGS. Parkering ved skolen eller Ølen Senter. Prisen inkluderer kaffe/te, forfriskninger og lunsj.

  Pris

  Maks pris 4 300 ,- pr.p.

  Totalkostnaden blir fordelt på antall deltagere. Minimum antall deltakere for gjennomføring er 12.

  • • Bedrifter i Vindafjord kommune betaler 65% egenandel.

  • • Medlemsbedrifter i VAF betaler 40 % egenandel.

  • • Målbedrifter i Medvind Næringshage betaler 40 % egenandel av kurskostnaden.

  • • Bedrifter i Etne som er medlem i Fikse Næringsutvikling betaler 90 % egenandel av kurskostnaden.


  Skriv ut