Forrige kurs Bustadoppføringsloven
Neste kurs Regeloppdatering 2018

LED+ Lederutviklingsprosess

Alle ledere er forskjellige og har ulike utfordringer. LED+ bygger på individuell tilpasning som et kriterie for å skape rom for utvikling. LED er bygd på en metode som skiller seg fra tradisjonelle lederkurs og programmer som er standardiserte og like for alle. LED bygger på en metodikk hvor den enkelte leder arbeider med temaer som er aktuelle og motiverende for den enkelte.Gjennomgående er det et poeng at den enkelte leder skal få arbeide med sine unike utfordringer og muligheter. Disse vil variere med både personens personlighet og stillingens krav.Ved oppstart gjennomfører vi en 360° evaluering av lederen i organisasjonen. Målet med dette er at den enkelte leder skal få hjelp av gode kollegaer til å sette sine individuelle utviklingsmål.
Etter de første samtalene vil det bli etablert individuelle utviklingsmål. Disse målene er personlige og vil fungere som en rettesnor for den individuelle prosessen.Vi benytter anerkjente og DNV-sertifiserte arbeidspsykologiske tester for å hjelpe den enkelte leder til selvinnsikt og kjenne sine ressurser:- 16PF5 (personlighetstest),- MVPI (test av verdier og drivere) og - HDS (test av stressadferd)


LED Fellessamlinger:
1. Lederskap
- Hva er lederskap
- Hvordan utøves lederskap/ modeller for forskjellige typer lederskap
- Autentisk ledelse

2. Strategi og endringsledelse
- Hva er strategi
- Elementer i overordnet strategi
- Hvordan skjer endringer
- Veien gjennom endringer

3. Den vanskelige samtalen
- Konflikthåndtering og lederskap
- Gjennomføring av «den vanskelige samtalen»

4. Lederskap og rekruttering
- Grunnleggende innføring i rekrutteringsmetodikk
- Intervjufellene
- Intervjuteknikk (SAR metodikk)

5. Selvledelse og ledelse av team
- Grunnleggende motivasjonsteori
- Hvordan lede meg selv og andre?
- Ledelse av team


I tillegg skal det gjennomføres 8 individuelle samtaler med hver enkelt deltaker. 

Det er ikke mulig å melde seg på kurset lenger. Ta kontakt for mer info.
Påmelding

Kurskode:
1537
Kurs dato:
19.11.2018 09:00 iCalEksporter til iCal
Antall deltakere:
12
Ledig:
2
Kurs sted:
Nesheimstunet
Kursholder:
Human v/Geir Haraldseid

Tidspunkter

19. - 20.11.19
16.01.19
26.02.19
02.05.19
18.06.19


Praktisk informasjon

Første samling holdes på Nesheimstunet.
De neste samlingene avtales underveis. Prisen inkluderer kaffe/te, forfriskninger og lunsj.

Pris

Maks pris 66 000 ,- per person

Totalkostnaden blir fordelt på antall deltagere. Minimum antall deltakere for gjennomføring er 8.

  • • Bedrifter i Vindafjord kommune betaler 65% egenandel.

  • • Medlemsbedrifter i VAF betaler 40 % egenandel.

  • • Målbedrifter i Medvind Næringshage betaler 40 % egenandel av kurskostnaden.

  • • Bedrifter i Etne som er medlem i Fikse Næringsutvikling betaler 90 % egenandel av kurskostnaden.


Skriv ut