/portals/vaf/EasyDNNRotator/5590/News/aid1445Vindafjord-Kommune.jpg

Kurs

Vindafjordkonferansen...

15.03.2018 08:30 - 15:00

Vindafjordkonferansen 2018

Vindafjordkonferansen 2018

Vindafjord Kommune inviterer til Vindafjordkonferansen torsdag 15. mars 2018 på Skakkesenteret i Etne.  Konferansen er rettet både mot ansatte i Vindafjord Kommune, deres samarbeidspartnere og andre lokale aktører og...
15.03.2018 08:30 - 15:00

Kurs

/portals/vaf/EasyDNNRotator/5590/News/aid1442VafBakgrunnKurs.png

Kurs

Etterutdanning for...

10.03.2018 08:00 - 18.03.2018 16:00

Etterutdanning for yrkessjåfører - godstransport

Etterutdanning for yrkessjåfører - godstransport

VAF arrangerer i samarbeid med Instruo et helgekurs innenfor etterutdanning for yrkessjåfører. Her blir det gjennomgått temaer som bland annet Kjøre- og hviletid, FATS og andre aktuelle regel- og forskriftsverk,...
10.03.2018 08:00 - 18.03.2018 16:00

Kurs

/portals/vaf/EasyDNNRotator/5590/News/aid1443VafBakgrunnKurs.png

Kurs

Etterutdanning for...

23.04.2018 08:00 - 27.04.2018 16:00

Etterutdanning for yrkessjåfører - godstransport

Etterutdanning for yrkessjåfører - godstransport

VAF arrangerer i samarbeid med Instruo ukeskurs innenfor etterutdanning for yrkessjåfører. Her blir det gjennomgått temaer som bland annet Kjøre- og hviletid, FATS og andre aktuelle regel- og forskriftsverk,...
23.04.2018 08:00 - 27.04.2018 16:00

Kurs

/portals/vaf/EasyDNNRotator/5590/News/aid1444Mobilfoto.jpg

Kurs

Mobilfotografering for...

17.04.2018 09:00 - 15:30

Mobilfotografering for bedrifter

Mobilfotografering for bedrifter

På få år har mobilkameraet blitt det foretrukne kameraet for de fleste. Den har gode funksjonaliteter og er alltid med oss. For bedrifter er det her et stort potensial og et virkemiddel – som ved riktig fokus og bruk kan skape...
17.04.2018 09:00 - 15:30

Kurs

/portals/vaf/EasyDNNRotator/5590/News/aid1446VafBakgrunnKurs.png

Kurs

Varsling og ytringsfrihet...

10.04.2018 08:30 - 10:00

Varsling og ytringsfrihet i arbeidslivet - Hvorfor er det så vanskelig å si fra?

Varsling og ytringsfrihet i arbeidslivet - Hvorfor er det så vanskelig å si fra?

Den norske likestillings og diskrimineringsloven sier at diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn,  funksjonsnedsettelse, seksuell...
10.04.2018 08:30 - 10:00

Kurs

KURS

Lokal arrangør av kurs for næringsliv og private i og rundt Vindafjord Kommune. Svært prisgunstige og åpne for alle.

Se vår kursplan

VAF

VAF forvalter midler som regionen er tildelt i forbindelse med økt arbeidsgiveravgift. Satsningsområder er kurs og regionalutvikling.

Les mer

REGIONALUTVIKLING

Næringsliv, idrett og kultur kan søke om midler til prosjekter til gode for nærmiljøet. VAF har støttet over 200 prosjekter lokalt.

Les mer

 

 

VINDAFJORD ARBEIDSGIVERFORUM

Et interesseselskap for næringslivet i Vindafjord

 

 

432
Avholdte kurs
8500
Kursdeltakere
240
Støttede prosjekter
70
MNOK til nærmiljøet

Prosjekter med støtte fra VAF

Aktuelt fra Kompetansjeprosjektet