/portals/vaf/EasyDNNRotator/5590/News/aid1430VafBakgrunnKurs.png

Kurs

TEK17

08.02.2018 09:00 - 16:00

TEK17

TEK17

Nye TEK17 trådte i kraft 1. juli 2017 med overgangsperiode ut 2018 for gamle krav i TEK10. Det har vært et hovedmål å forenkle regelverket og redusere byggekostnadene for nye boliger. Forskriften er i stor grad funksjonsbasert...
08.02.2018 09:00 - 16:00

Kurs

/portals/vaf/EasyDNNRotator/5590/News/aid14271427Førstehjelp.jpg

Kurs

Grunnleggende førstehjelp...

05.02.2018 12:00 - 16:00

Grunnleggende førstehjelp og bruk av hjertestarter

Grunnleggende førstehjelp og bruk av hjertestarter

VAF arrangerer i samarbeid med kursholder Tor Håkon Hovda fra Røde Kors et kurs i grunnleggende førstehjelp og bruk av hjertestarter.  Etter endt kurs skal deltakerne kunne grunnleggende førstehjelp ved de vanligste...
05.02.2018 12:00 - 16:00

Kurs

/portals/vaf/EasyDNNRotator/5590/News/aid1429VafBakgrunnKurs.png

Kurs

Grunnleggende førstehjelp...

20.02.2018 12:00 - 16:00

Grunnleggende førstehjelp og bruk av hjertestarter

Grunnleggende førstehjelp og bruk av hjertestarter

Grunnleggende førstehjelp Bruk av hjertestarter
20.02.2018 12:00 - 16:00

Kurs

/portals/vaf/EasyDNNRotator/5590/News/aid1412VafBakgrunnKurs.png

Kurs

Økonomi for ikke-økonomer

18.01.2018 08:00 - 10:00

Økonomi for ikke-økonomer

Økonomi for ikke-økonomer

Dette er kurset for deg som enten trenger mer økonomikunnskap eller å oppfriske glemt kunnskap. Bedre økonomikunnskap setter deg i stand til å drive selskapet bedre.
18.01.2018 08:00 - 10:00

Kurs

/portals/vaf/EasyDNNRotator/5590/News/aid1426VafBakgrunnKurs.png

Kurs

Grunnleggende førstehjelp...

05.02.2018 17:00 - 21:00

Grunnleggende førstehjelp og bruk av hjertestarter

Grunnleggende førstehjelp og bruk av hjertestarter

Grunnleggende førstehjelp Bruk av hjertestarter
05.02.2018 17:00 - 21:00

Kurs

KURS

Lokal arrangør av kurs for næringsliv og private i og rundt Vindafjord Kommune. Svært prisgunstige og åpne for alle.

Se vår kursplan

VAF

VAF forvalter midler som regionen er tildelt i forbindelse med økt arbeidsgiveravgift. Satsningsområder er kurs og regionalutvikling.

Les mer

REGIONALUTVIKLING

Næringsliv, idrett og kultur kan søke om midler til prosjekter til gode for nærmiljøet. VAF har støttet over 200 prosjekter lokalt.

Les mer

 

 

VINDAFJORD ARBEIDSGIVERFORUM

Et interesseselskap for næringslivet i Vindafjord

 

 

432
Avholdte kurs
8500
Kursdeltakere
240
Støttede prosjekter
70
MNOK til nærmiljøet

Prosjekter med støtte fra VAF

Aktuelt fra Kompetansjeprosjektet